ประกาศรับสมัครสอบภาษาต่างประเทศ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบภาษาต่างประเทศ

คลิกสมัครลิ้งค์ด้านล่าง

http://englishtesttouristpolice.com

วิธีการอัพโหลดรูปภาพในการสมัคร.pdf

* ข้อเน้นย้ำสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ * 

– เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 09.00 น. หากเลยเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

– การส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามข้อ 5 ในประกาศรับสมัครฯ ให้เรียบร้อย ส่งทางไปรษณีย์ (EMS เท่านั้น) และจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราวันที่ 7 ม.ค.63 เป็นวันสุดท้าย

ของการส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร และหากไม่ส่งเอกสารจะไม่พิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ในวันที่ 11 ม.ค.63

– ข้าราชการตำรวจรายใดนำรถยนต์ส่วนตัวมาให้นำไปจอดได้ที่สนามเจริญสุขมงคลจิต