ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf

* ข้อเน้นย้ำสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ *

– เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา ๐7.0๐ – 09.๐๐ น. หากเลยเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

– การแต่งกายเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากีแขนยาว

– ข้าราชการตำรวจรายใดนำรถยนต์ส่วนตัวมาให้นำไปจอดได้ที่สนามเจริญสุขมงคลจิต