พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง รอง ผบช.ทท. มอบหน้ากากอนามัยกว่า 400 ชิ้น ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.บช.ทท.และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (11 ก.พ.63)

วันนี้ (11 ก.พ.63) เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง รอง ผบช.ทท. ได้มอบหน้ากากอนามัยกว่า 400 ชิ้น ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.บช.ทท.และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 และมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 ทั้งนี้ ถือเป็นสวัสดิการและความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงบุคลสำคัญในครอบครัว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ