สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบจ. คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล คู่มือประชาชนเลือกตั้งเมืองพัทยา คู่มือประชาชนเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร คู่มือประชาชน ชุด ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น [...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)