ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา TOR และราคากลาง โครงการจัดเช่ารถยนต์สายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.61 – 3 ม.ค.62

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf 3 ไฟล์) ร่างประกาศประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์ ราคาอ้างอิง – อนุมัติ TOR – รถเช่า 2 รายการ