ร่าง TOR และร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รายการตู้คอนเทนเนอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบประจำจุดบริการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 59 ตู้

ร่าง TOR และร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รายการตู้คอนเทนเนอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบประจำจุดบริการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน [...]

ประกวดราคา โครงการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รายการตู้คอนเทนเนอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำจุดบริการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ๕๙ ตู้

ประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รายการตู้คอนเทนเนอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำจุดบริการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ๕๙ ตู้ [...]

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวในสังกัด บช.ทท และ บก.ทท.1

เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ทท. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ทท.,บก.ทท.1 ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ณ จุดตรวจที่ตั้ง [...]

โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคใต้อ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติ จ.สุราษฏร์ธานี 17 มิ.ย.นี้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิด “โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคใต้อ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติ จ.สุราษฏร์ธานี” 17 มิ.ย.นี้ เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 [...]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพ (อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพ (อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร: ร่าง TOR ต้นเปา ประกาศ [...]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพิ่มเติ่ม 2/2561

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ท้ายประกาศ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ลง 29 เมษายน 2561 [...]

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ – (เพิ่มเติ่ม) ฉบับที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสารที่ url ด้านล่างนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาษาอังกฤษ – (เพิ่มเติ่ม) ฉ.2