ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 [...]

ประกาศและเอกสารจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์) ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง บช.ทท.ครั้งที่ 2 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บช.ทท. P1 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บช.ทท. [...]

ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ครั้งที่ ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ( ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์ ) เอกสารเชิญชวน ราคากลาง บช.ทท. P1 ราคากลาง บช.ทท. P2 ราคากลาง บช.ทท. P3 ราคากลาง บช.ทท. P4 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 17-4-2562 แบบ ปปช บก.01

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาฯ ระดับ รอง สว. – ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2561

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf 1 ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ วาระปี 2561

ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ครั้งที่ 2

ดาวร์โหลดไฟล์เอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์) เอกสารเชิญชวน ราคากลาง บช.ทท. — p1 ราคากลาง บช.ทท. — p2 ราคากลาง บช.ทท. — p3 ราคากลาง บช.ทท. — p4 แบบ ปปช บก01 แบบรูปรายงานฯ

ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบ ( ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์ ) TOR — บช.ทท. ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ราคากลาง บช.ทท. P1 [...]

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาฯ วาระประจำปี 2561 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค.62 สถานที่สอบ ณ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์)     กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค.62 [...]

ดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ บช.ทท. ยังไม่ได้รับเอกสาร กรุณาติดต่อฝ่ายอำนวยการ 1 โทร.0 2134 0521 โดยด่วน!!!

ดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ บช.ทท. ยังไม่ได้รับเอกสาร กรุณาติดต่อฝ่ายอำนวยการ 1 โทร.0 2134 0521 โดยด่วน!     ดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ บช.ทท. [...]