พิธีรับมอบชุดเครื่องแบบผ้าสีกากีพระราชทาน (สนว๐๑) แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดบช.ทท.

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 3 ก.ค. ที่ห้องประชุม สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท. พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบช.ทท. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดบช.ทท. [...]

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่สำหรับโดรน

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป [...]

พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2560

พรก.ยุบรวม ศชต. – เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว [...]