เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 41

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 41

เรื่อง แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ถึง รอง สว. วาระประจำปี 2562

เรื่อง แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ถึง รอง สว. วาระประจำปี 2562 .pdf

สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบจ. คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล คู่มือประชาชนเลือกตั้งเมืองพัทยา คู่มือประชาชนเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร คู่มือประชาชน ชุด ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น [...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 [...]

ประกาศและเอกสารจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์) ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง บช.ทท.ครั้งที่ 2 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บช.ทท. P1 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บช.ทท. [...]

ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ครั้งที่ ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ( ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์ ) เอกสารเชิญชวน ราคากลาง บช.ทท. P1 ราคากลาง บช.ทท. P2 ราคากลาง บช.ทท. P3 ราคากลาง บช.ทท. P4 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 17-4-2562 แบบ ปปช บก.01