บรรยาย วิชาการบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม หัวข้อ การบริหารงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

วันที่ 25 เม.ย.2561 เวลา 09.00 น. บรรยาย วิชาการบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม หัวข้อ การบริหารงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 44 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมคือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร [...]