ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 [...]

ประกาศและเอกสารจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์) ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง บช.ทท.ครั้งที่ 2 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บช.ทท. P1 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บช.ทท. [...]

ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ครั้งที่ ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ( ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์ ) เอกสารเชิญชวน ราคากลาง บช.ทท. P1 ราคากลาง บช.ทท. P2 ราคากลาง บช.ทท. P3 ราคากลาง บช.ทท. P4 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 17-4-2562 แบบ ปปช บก.01

ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ครั้งที่ 2

ดาวร์โหลดไฟล์เอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์) เอกสารเชิญชวน ราคากลาง บช.ทท. — p1 ราคากลาง บช.ทท. — p2 ราคากลาง บช.ทท. — p3 ราคากลาง บช.ทท. — p4 แบบ ปปช บก01 แบบรูปรายงานฯ

ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบ ( ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์ ) TOR — บช.ทท. ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ราคากลาง บช.ทท. P1 [...]

ร่างประกาศประกวดราคา TOR และราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์สายตรวจ รถยนต์ขนาด 2500 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 คัน ระหว่างวันที่ 15 – 18 ม.ค.62

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf จำนวน 3 ไฟล์) ร่างประกาศรถเช่าสายตรวจ ขนาด 2500 ซีซี ราคากลางรถสายตรวจ 2500 ซีซี TOR รถสายตรวจ 2500 ซีซี