ร่างประกาศประกวดราคา TOR และราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์สายตรวจ รถยนต์ขนาด 2500 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 คัน ระหว่างวันที่ 15 – 18 ม.ค.62

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf จำนวน 3 ไฟล์) ร่างประกาศรถเช่าสายตรวจ ขนาด 2500 ซีซี ราคากลางรถสายตรวจ 2500 ซีซี TOR รถสายตรวจ 2500 ซีซี