ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา TOR และราคากลาง โครงการจัดเช่ารถยนต์สายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.61 – 3 ม.ค.62

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf 3 ไฟล์) ร่างประกาศประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์ ราคาอ้างอิง – อนุมัติ TOR – รถเช่า 2 รายการ

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ( จำนวน 7 ไฟล์ ) ประกาศ E-bidding น่าน ประกาศน่าน แบบแปลนสถานีตำรวจท่องเที่ยวน่าน TOR — น่าน ราคากลาง — น่าน BOQ — น่าน BOQ — น่าน (.xls)