ขรก.ตร. ผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษของ บช.ทท. ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ ปี 2560 –  ดาวน์โหลด – รายชื่อสอบภาษาอังกฤษ บช.ทท

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ.ตร.) รุ่นที่ 39 – ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบของ บช.ทท.

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ.ตร.) รุ่นที่ 39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา [...]

รายชื่อ ขรก.ตร. ผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปี 2560

บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ประจำปี 2560 [...]