ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพิ่มเติ่ม 2/2561

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ท้ายประกาศ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ลง 29 เมษายน 2561 [...]

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ – (เพิ่มเติ่ม) ฉบับที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสารที่ url ด้านล่างนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาษาอังกฤษ – (เพิ่มเติ่ม) ฉ.2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) เพิ่มเติม

ตามประกาศ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้สังกัดกองบัญชาการตำรวจ [...]

ประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)-(เพิ่มเติม)

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จะดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตร – ผู้บังคับหมู่ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การทดสอบความรู้และความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ [...]

ขรก.ตร. ผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษของ บช.ทท. ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ ปี 2560 –  ดาวน์โหลด – รายชื่อสอบภาษาอังกฤษ บช.ทท

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ.ตร.) รุ่นที่ 39 – ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบของ บช.ทท.

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ.ตร.) รุ่นที่ 39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา [...]

รายชื่อ ขรก.ตร. ผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปี 2560

บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ประจำปี 2560 [...]