ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยแถวแสดงกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน

วันชาติจีน –ด้วยในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็น “วันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน” ในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะมีการเฉลิมฉลองของชาวจีน โดยจะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1-7 [...]