ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาฯ วาระประจำปี 2561 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค.62 สถานที่สอบ ณ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์)     กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค.62 [...]

ดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ บช.ทท. ยังไม่ได้รับเอกสาร กรุณาติดต่อฝ่ายอำนวยการ 1 โทร.0 2134 0521 โดยด่วน!!!

ดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ บช.ทท. ยังไม่ได้รับเอกสาร กรุณาติดต่อฝ่ายอำนวยการ 1 โทร.0 2134 0521 โดยด่วน!     ดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ บช.ทท. [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) เพิ่มเติม

ตามประกาศ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้สังกัดกองบัญชาการตำรวจ [...]