ปฏิบัติการกวาดล้างการละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ตลาดโรงเกลือ นวนคร

ตลาดโรงเกลือนวนคร –แหล่งกระจายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายทางการค้า ยึดของกลางจำนวนหลายรายการ พร้อมผู้ต้องหาชาวพม่า ตามนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [...]

ประสานความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา – การประสานความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตามนโยบายของรัฐบาลโดยการนำของนายกรัฐมนตรี [...]