ยุทธการ X-RAY OUTLAW FOREIGNER ครั้งที่ 19

ยุทธการ X-RAY OUTLAW FOREIGNER ครั้งที่ 19 ทลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและการท่องเที่ยว​​ตามนโยบายของรัฐบาล [...]